PARTNERSTVÍ OSA – ON-LINE ŽÁDOST
OSA ŽIVĚ

vyplní Žadatel

Nabídka plnění (zaškrtněte)

Souhlas se zveřejněním projektu

Souhlasím s poskytnutím veškerých informací (vyjma osobních dat) týkajících se této
Žádosti o příspěvek od OSA.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v této Žádosti o příspěvek OSA za účelem o zařazení do databáze OSA.
Veškerá osobní data budou chráněna v souladu se zněním zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení

Svým prohlášením potvrzuji, že veškeré údaje této žádosti jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Souhlasím s podmínkami, jež jsou uvedeny ve statutu projektu Partnerství OSA.

Ověření

(Klikněte na obrázek,
pokud není čitelný)
Opište prosím
kontrolní kód zleva

registrovat